Om marknaden

En av Sveriges äldsta och populäraste marknader

20.000 besökare & 180 knallar från olika länder!
Marknaden med nöjesfält finns koncentrerad till ett stort gräsbevuxet väldränerat fält, en grusås med stora parkeringsplatser intill (Se marknadskarta för marknadens utbredning och detaljer). 

Sannamarken är en klassisk marknad och har hållits vid Edsberg Sanna, Fjugesta varje år utan avbrott sedan år 1863. Det är den första marknaden som fick tillstånd till handel utanför Örebro stadsgräns och en av de äldsta, största och populäraste i landet. Marknaden är årligen det enskilt största dagsevenemanget i Örebro län med 20-30.000 besökare. Antalet knallar/marknadssäljare är 170-200st.
Vill du läsa mer om marknadens historia? Klicka här!


Mer än bara Fjugesta
Förutom Lekebergsbor kommer besökare från de närliggande orterna Örebro, Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå, Degerfors, Karlskoga, Nora, Lindesberg men under senare år även mer långväga från efter att hört berättas om den trevliga och spännande Sannamarken. Denna dag är också en s.k. traditionell hemvändardag då släkt och vänner återvänder till bygden för att under denna dag återuppleva minnen och gemenskap.


Sannamarkens historia

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Ballongförsäljare och Kanon-fotografer på 20-talet
Under 20-talet var ballongförsäljarna ett typiskt marknadsinslag. Man kunde se dem stå med sina stora gastuber och gasfylla ballonger med det typiska pysljudet. Samlingen av ballonger växte till ett stort ballongträd. Ibland hände det att ballongsnöret brast och alla ballonger for rakt upp i det blå under ett långt ”ohoj” från publiken. Även Kanon-fotografer var populära. För 25 öre kunde man få ett porträttfoto på några få minuter. Önskade man ram kostade det 75 öre extra.

Tivoli
Tivoli har funnits på Sannamarken sedan 20-talet. Endast under krigets 40-tal saknades tivoli några år. Under delar av 1960-talet fanns 3 st tivolin runt ”Trehörningen”. Under något år på 60-talet fanns även tivoli vid Gulf-macken (dagens OK/Q8) i Fjugesta. Fram till 60-talet var det det ” Slänggungorna”, ”Virvelvinden” samt ”Radiobilarna” som var de populäraste åkattraktionerna.

Under 40, -50 och början av 60-talet var tivoliområdet inhägnat med dansbana och orkester.

Spågummor
Från 1930 - 80-talet fanns zigenare på marknaden. Damerna var spågummor ”Sibyllor”. För en billig penning kunde publiken besöka deras lilla tält och bli spådd från handflatans hudveck.
Herrarna sålde klockor.

Kreatursförsäljningen
På 1940 – talet upphörde försäljningen av kor, på 1950-talet upphörde försäljningen av hästar. I början av 1960-talet upphörde försäljning av grisar. I stället kom traktorer, jordbruksredskap, bilar, hushållsmaskiner.

Cirkus
Under delar av 50-talet fanns cirkus i Gjejers äng under marknadsdagen.

Marknadstillstånd 1962
Kungl. Maj:t beviljar Edsberg Sanna Gård tillstånd att hålla marknad på gårdens ägor.


Motorcyklar i tunna
Under både 30-talet som 60-talet förekom uppvisning av motorcyklar. Det var en till två motorcyklar med en till två artister som hade uppvisning på motorcyklar som cirkulerade runt i en tunna. Publiken stod i tunnans överkant och tittade ner på dessa fascinerande artister. Intrycken var starka. Tunnan gungade fram och tillbaka med motorcykelns framfart samtidigt som det kom ett kraftigt ljud och lukt från motorcyklarna. Artisterna hade många olika nummer och bland annat stod de på huvudet på motorcykelsadeln i ett av numren. I andra korsades motorcyklarnas åkvägar. På slutet av 60-talet var det motorcykeluppvisning i ett klot tillverkat av stålband. Publiken fick här stå utanför och titta in på artisten genom det flätade klotet.

1965 – Ny marknadsplats med dramatik!
Marknaden flyttade detta år från ”Trehörningen” till dagens marknadsplats nedanför grusgrop. Marknaden blev dramatisk detta år. På denna åkerareal hade det skördas korn på hösten. Förhoppningen var att gräset skulle bli tillräckligt starkt till marknaden på hösten.
Regn gjorde marknadsplatsen till ett fält av lervälling. Stövlar var det enda som försäljare och besökare kunde ha på fötterna denna dag. Bilar körde fast och fick dras loss med traktorer. Grus kördes ut i mängder för att förstärka körvägarna.

1976 – Thorsten Sannabo går ur tiden
Som marknadsföreståndare under 40 år (1936-76) arbetade han med stort engagemang för att vitalisera marknaden. När han förvärvade Edsberg Sanna Gård 1935, inklusive Sannamarken, var marknaden i kris och intresset lågt för marknaden. Antalet platser var nere i 40 st. Genom en rad åtgärder förbättrades situationen. Först lanserades Sanna-Mässan/Sannamarken med traktorer, jordbruksmaskiner, bilar m.m. vilket ökade intresset från jordbruken och näringslivet. Efter kriget ansökte Thorsten om att Sannamarken skulle få status som fri-marknad hos Kungl Maj:t i Stockholm. Sannamarken beviljades detta – året okänt. 1965 var Sannamarken för stor för att rymmas på ”Trehörningen” och flyttades 200 meter till dagens område nedanför grusgropen. Med stort hjärta och med artighet besvarade han alla marknadsförsäljares ansökan till Sannamarken med ett brev utskrivet på skrivmaskin med kopia. Under marknadsdagens morgon gick Thorsten runt bland stånden och hälsade knallarna välkomna och önskade dem god försäljning.

1987 – Jubileum: Sannamarken 125 år
Detta år deltog 300 knallar och en stor publik.

1992 – Sannamarken slår rekord
Detta år deltog 380 knallar och uppskattningsvis 40.000 besökare.

2000 – Mesta knallen
Ludvig Palombo är den knalle som varit flest år på Sannamarken - 52 år. Han började som 15 åring 1948 och slutade år 2000. Han sålde leksaker och ballonger.
av Ulf Sannabo marknadsarrangör 1977-2005 - delvis redigerad av Alexis Wallén.

2006 – Ny Regi
Susana Herbozo & Leif Wallén tog över Sannamarken samt Ekonomibyggnaderna kallade SANNA MARKNAD & MÄSSA.
Med de nya ägarna utvecklades marknaden med bland annat musikunderhållning, ett centralt mattorg, utbredning, ny marknadsföringsstrategi, ett nytt, unikt internetbokningssystem samt service gentemot besökare och utställare.

2012 – Jubileum Sannamarken 150 år!
Och precis som tidigare år fanns en stor publiktillströmning och knalledeltagande på marknaden.

2015 – Ny marknadsgeneral​
Eduardo Wallén blir ny marknadsgeneral för Sannamarken.
Med sina 24 år är Eduardo den yngste marknadsgeneralen i hela landet att arrangera en marknad av den här storleken.


2018- Internationellt hantverkstema
Sannamarken i Fjugesta presenterade ett spännande besök av 23 helt unika utställare med inhemskt hantverk från Lettland. Besöket är ett resultat av de besök Sannamarkens arrangörer gjort i Lettland för att skapa nya branschkontakter utanför Sverige. ”Vi har som målsättning att kontinuerligt förnya och bredda utbudet av utställare och sortiment på Sannamarken. Det Lettiska Hantverkstorget med dess utställare innebär starten för ett långsiktigt samarbete mellan våra länder och för våra framtida event av olika slag. Lettland har många inhemska och egentillverkade produkter av hög kvalité att erbjuda svensk marknadshandel och dess besökare!”, säger marknadsansvarige Leif Wallén.
Annat spännande som händer på årets Sannamarken är det nya Aktivitetsfältet: här kommer du att kunna se ett helt vildsvin grillas professionellt över öppen eld, provköra nya generationens elmopeder samt besöka SK4TL, en amatörradioklubb som visar hur du enkelt kommer igång med radio som hobby.

2019 - ett historiskt avslut... och en nystart!
Tiotusentals glada besökare och flera hundra nöjda marknadsförsäljare var med på denna historiska dag, ty detta var sista året som Sannamarken genomfördes på det område som använts sedan  år 1965. Flytten av marknadsområdet inför år 2020 går till närbelägna Sannahuset, den nya eventplats som ska föra traditionen vidare för kommande generationer. Nytt område som erbjuder helt nya möjligheter!

Sannamarken har aldrig ställts in
Trots epidemier och två världskrig har marknaden ägt rum varje år sedan 1863.

Augusti 2020
Sannamarken ställs in för första gången sedan år 1863 pga Corona viruset.

De pågående restriktionerna från Folkhälsomyndigheten gjorde att Sannamarken inte kunde genomföras 2020.
Det blev första gången sedan marknaden startades år 1863 som Sannamarken ställdes in.
Den klassiska marknadshandelns framtid i Sverige är av flera skäl ytterst oviss. Såväl arrangörer som marknadsförsäljare går en osäker framtid till mötes. Vi alla som på något vis är engagerade i arbetet med marknader vet att planering, personalinhyrning, varuinköp, marknadsföring, etc. måste ske lång tid i förväg innan marknadsdagen infaller. Restriktionerna från myndigheterna är behövliga mycket kostsamma för branschen, vilket kan få marknader och utställare att behöva lägga ner sina verksamheter.
Även föreningslivet kommer att drabbas hårt då många föreningars största intäkter kommer från egenarrangerade marknader eller samarbeten med andra arrangörer.

Vetskapen om marknadens socialt stora betydelse för många människor gör nedstängningen extra tung att bära för oss arrangörer. Sannamarken är ett tydligt exempel på hur viktig marknaden är som en social mötesplats för besökare från när och fjärran. Marknadsdagen är en stor hemvändardag för många med anknytning till sin hemort, det gäller inte bara i Lekeberg utan för marknadsplatser över hela landet.